Claudio Barrera åpner ny liste her ved Heimdal Medisinske Senter fra 1. mai 2019. Gå inn på www.helsenorge.no for å evt bytte fastlege. Vi som legesenter har ikke mulighet for å bytte fastlege for deg. Du kan også ringe Fastlegetelefonen: 800 43 573