Julie Berg er vikar for Øyvind Vesterfjell fra 16. september 2019. Tidligere vikar, Claudio Barrera, har fått egen pasientliste her ved Heimdal Med. Senter.