Julie Berg er vikar for Øyvind Vesterfjell fra 16. september 2019.