Det er leger og sekretærer tilstede for telefonisk og elektronisk kontakt. Dette på ubestemt tid. Vi vil oppdatere fortløpende.

Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å hjelpe pasienter som trenger akutt fysisk legetilsyn og evt. akutte blodprøver. Dette må vurderes av lege per telefon.

Prisen på video- og telefonkonsultasjoner  er tilsvarende en vanlig konsultasjon, +fakturagebyr fra Melin Medical. Benytt gjerne SMS for bestilling. Ring ved behov for hastetime.

Vi vil effektuere SMS så fort det lar seg gjøre.

 

Vi ber om forstålse for dette i en krevende tid.

Alt av oppmøte MÅ avtales per tlf eller SMS, dette gjelder også for deg som skal på laboratoriet.