Fra 7. Oktober 2019 er Martin Lund vikar for Frode Edvardsen.