Vi fortsetter med video- og telefonkonsultasjoner, men er det noe legen må se på eller prøver som må tas må det avtales oppmøte per tlf eller sms (evt. i resepsjon).

Prisen på video- og telefonkonsultasjoner  er tilsvarende en vanlig konsultasjon, +fakturagebyr fra Melin Medical. Benytt gjerne SMS for bestilling. Ring ved behov for hastetime.

IKKE MØT VED HEIMDAL MEDISINSKE SENTER VED FØLGENDE SYMPTOMER:

hoste

sår hals

tungpust

feber

tap av smaks-og luktesans