For informasjon til hvordan man skal forholde seg til koronavirus gå til:

https://fhi.no/

Du kan også ringe for rådgivning på telefon: 90 50 90 52