Fra 5. oktober 2020 er Andrea Rosten vikar for Frode Edvardsen. Vikariatet har en varighet på 1 år.