Ta kontakt for vaksinering.

For å sikre at flest mulig i målgruppene blir vaksinert har Helsedirektoratet vedtatt at også influensavaksiner i det private markedet,  ex apotekene, skal forbeholdes målgruppene frem til 1. desember.

Disse anbefales spesielt influensavaksine: 

''Alle fra fylte 65 år''

Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk luftveissykdom

• kronisk hjerte- og karsykdom

• kronisk leversvikt

• kronisk nyresvikt

• kronisk nevrologisk sykdom eller skade

• nedsatt immunforsvar

• svært alvorlig fedme (BMI over 40)

• annen alvorlig eller kronisk sykdom

Gravide fra 12. svangerskapsuke

Frikort dekker vaksinen

Pris: 50 kr

Vi har kun vaksiner til pasienter i risikogruppen.

Ta kontakt per telefon eller sms for å få tidspunkt for vaksinering.