Her har du en oversikt over hvem som får covidvaksine og når: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/