Dersom du har frikort ber vi deg gi beskjed til lege eller sekretær ved anledning. Dette kommer IKKE automatisk inn til oss.