Ansatte

Her på Heimdal Medisinske Senter finner du:

Fastleger, turnuslege, fysioterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut og helsesekretærer

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Anne Mette Yseteng


Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Halvor Lundgaard

Fastlege, lege i spesialisering - Lise Brett er vikar

Ingrid Jørum

Fastlegevikar for Ingrid Jørum.

Lise Brett

Fastlege, spesialist i allmennmedisin - har Manish Bahri som vikar, men ikke på faste dager.

Linn Kristin Holøymoen Dahlberg

Fastlege, spesialist i allmennmedisin - fortiden i permisjon

Frode Edvardsen


Fastlegevikar for Frode Edvardsen ut 2024

Arnstein Løvmo Grøtting

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Claudio Barrera

Manish Bahri

Fastlegevikar for Linn Kristin Holøymoen Dahlberg, ikke på faste dager.

Lege

Håkon Relling

Fysioterapeut

Telefonnumer: 984 73 032

For online booking og annen informasjon, gå til : https://hmsfysio.no/

Erlend Stunes Rendum

Fysioterapeut

Telefonnummer: 997 74 133

For online booking og annen informasjon, gå til: https://hmsfysio.no/

Ole-Martin Momyr


Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, MNFF

Telefonnummer: 92 66 88 98

Jeg har kommunalt driftstilskudd.

Ta kontakt for time. Vi har stort sett venteliste og følger Trondheim Kommune sine prioriteringskriterier.

Snorre Vikdal

Heimdal Medisinske Senter