Legekontoret

Vi tilbyr Influensavaksine og Corona-vaksine for de i risikogrupper 2023!

Du kan ringe oss eller sende ekontakt (melding til legekontoret) dersom du ønsker å sette deg opp på time for dette. Vaksinene settes samtidig dersom du ønsker begge.

Pris 300 kr, uavhengig av frikort.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2 leversvikt eller nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) svært alvorlig fedme (KMI over 40) annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: